O firmie             Oferta               Cennik              Kontakt

„Przedsiębiorstwo Usługowe RADPOR Radosław Siej – Wykonawca z zakresu usług introligatorskich w trosce o spełnienie wymagań klientów oraz środowisko naturalne w celu spełnienia wymagań i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania zgodnego PN-EN – ISO 14001: 2005 zobowiązuje się do:

 

- terminowej realizacji usług,

- przestrzegania obowiązujących wymagań przepisów prawnych dotyczących naszej działalności oraz ochrony środowiska;

- ustalenia celów i zadań środowiskowych;

- zapobiegania zanieczyszczeniom, a jeśli to niemożliwe minimalizowania  negatywnego oddziaływania na środowisko;

- stałego unowocześniania wyposażenia technicznego

 

Lubartów         31.05.2011     

 

zdjęcia biura zdjęcia biura

Firma otrzymała dotację na projekty współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Działanie 1.7 wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo: " Wzrost konkurencyjności Radpor poprzez zakup usług doradczych w zakresie projektowania i wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego."